#BeterSlapen

Het programma van #BeterSlapen heeft als doel om bewustwording te creëren bij leerlingen, ouders en docenten over de gevolgen van slecht slapen en de voordelen van goed slapen op de schoolprestaties.  Dit doen wij door kennis over slapen op een leuke en interactieve manier over te dragen.

De kennis die wij overdragen is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten. Omdat uit deze onderzoeken blijkt dat ouders en docenten ook een grote rol kunnen spelen bij het verbeteren van het slaapgedrag, hebben we speciale workshops voor ouders en docenten.

 

De Workshop

Het programma dat wij aanbieden bestaat tenminste uit:

Per bovenbouwklas één workshop van een lesuur, waarbij leerlingen antwoord krijgen op:

  • De gevolgen van slaapproblemen; waarom is het de moeite waard om goed te slapen
  • Hoe je een slechte slaaproutine herkent
  • Hoe je eigen slaapgedrag eruit ziet
  • Wat je kunt doen om beter te slapen
  • Of professionele hulp nodig is

Vooraf aan de workshop krijgen leerlingen een vragenlijst om hun unieke slaapgedrag in kaart te brengen. Tijdens de workshop krijgen zij hun persoonlijke score te zien. Deze persoonlijke scores zijn een goede voorspeller voor de prestaties op school. Iedere leerling weet na afloop hoeveel zij hun gemiddelde cijfer kunnen verbeteren door beter te slapen.

Na afloop krijgt de school een rapport waarin de resultaten van de workshop en de vragenlijst worden beschreven. Daarnaast is het mogelijk om onderstaande activiteiten in te zetten:

  • Een workshop voor ouders over de gevolgen van slecht slapen en de rol die zij kunnen vervullen om hun kind te ondersteunen bij het verbeteren van de slaaproutine.
  • Een workshop voor docenten over de gevolgen van slecht slapen en hoe zij slaapproblemen bij hun leerlingen kunnen signaleren
  • Een gerichte interventie voor leerlingen met de grootste slaapproblemen om een persoonlijk plan van aanpak te ontwikkelen om beter te gaan slapen.