VISIE

Om de grote vraagstukken in de wereld op te lossen, hebben we een hele bende bollebozen nodig. In plaats van de klassieke leiders zoeken we verstandige mensen. Verstandige mensen die opgewassen zijn tegen de uitdagingen van de 21e eeuw.

DENKinstrument wilt daar graag aan bijdragen.

Aan de hand van actuele onderzoeken en methoden zoekt DENKinstrument de denkinstrumenten die ons dagelijks leven veranderen. Denkinstrumenten die ons meetbaar effectiever, creatiever en gelukkiger maken.

Wat is een denkinstrument?

In de afgelopen honderd jaar is de mens aanzienlijk slimmer geworden (Flynn effect). Het gemiddelde IQ is met dertig punten gestegen. Toch is het brein nauwelijks veranderd. Het geheim zit hem in de denkinstrumenten die we met z’n alle hebben ontwikkeld. Ons brein is hetzelfde gebleven, maar we weten er slimmer gebruik van te maken.

Bekijk bijvoorbeeld de som: 748×278. Dit is voor bijna iedereen onmogelijk om zonder hulpmiddelen op te lossen. Maar dankzij de denkinstrumenten van het schrift, cijfers en rekentrucjes lukt het toch! We beheersen dus al een hoop handige denkinstrumenten, maar er zijn er nog veel meer die niet algemeen bekend zijn.

Iedereen heeft andere kwaliteiten. Sommige mensen hebben daarbij de loterij gewonnen. Er zijn mensen die een archiefkast aan ruimte in hun hoofd hebben. Terwijl andere slechts plek hebben voor een schoenendoos vol informatie. Denkinstrumenten kunnen een groot verschil maken. Zonder de juiste technieken gooien mensen hun archiefkast vol met mappen en kunnen ze nooit wat terugvinden. Een goed geordende schoenendoos presteert dan toch beter.

Waarom DENKinstrument?

Het is de missie van DENKinstrument om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen profiteren van elk vernuftigd denkinstrument. Onze ervaring leert dat er nog veel te winnen is. De kennis over de volgende generatie denkinstrumenten is er vaak al, maar komt vaak niet in het klaslokaal terecht. Terwijl jonge mensen hier het meest van profiteren. We beginnen bij de basis, want dat moet je eerst op orde hebben. Daarom gaat de eerste workshop die we aanbieden over slapen.